Výbor sboru

Dne 20.1.2017 proběhla Výroční valná hromada, z rodinných a pracovních důvodu požádala o uvolnění z funkce člena výboru Mgr. Pavlína Konečná. Výbor SDH navrhl na její místo p. Igora Ševčíka Jmenovaný byl zvolen většinou zde přítomných členů SDH.

 Nové členu výboru gratulujeme a přejeme mu hodně štěstí v nové funkci, vítej mezi námi.

Nové složení výboru SDH:

 

Starosta:                     Miroslav Tesař

Místostarosta:             Jan Magal

Velitel SDH                  Karel Valenta

Vedoucí mládeže:        Silvie Puttersteinová

člen výboru:                Pavel  Magal

člen výboru:                Petra Blahůšková

člen výboru:                Igor Ševčík


Zvoleni zástupci SDH pro zastupování na OSH : Silvie Puttersteinová, Miroslav Tesař, Pavel Magal, Jan Magal,

 

Stanovy:

stanovy2012.pdf (3077697)