Výbor sboru

Dne 11.1.2020  proběhla Výroční valná hromada, přítomní členové zvolili původní složení výboru.

 Nově zvoleným  členům výboru gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí v novém funkčním období.

Nové složení výboru SDH:

 

Starosta:                     Miroslav Tesař

Místostarosta:             Jan Magal

Velitel SDH                  Karel Valenta

Vedoucí mládeže:        Silvie Puttersteinová

člen výboru:                Pavel  Magal

člen výboru:                Petra Blahůšková

člen výboru:                Igor Ševčík

 

Zvoleni zástupci SDH pro zastupování na OSH : Silvie Puttersteinová, Miroslav Tesař, Petra Blahůšková, Jan Magal,

 

 

Stanovy:

stanovy2012.pdf (3077697)