SDH

Hodnostní označení členů sboru:

________________________________________________________________________________________________________________

Funkční označení dobrovolných hasičů

Členové a funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

               

  Člen SH-ČMS                Člen SH-ČMS            Člen SH-ČMS                Člen SH-ČMS           Člen SH-ČMS          Vedoucí kolektivu          Člen SH-ČMS
                                       po 3 letech               po 5 letech                  po 8 letech               po 10 letech                                              člen výboru
                                                                                                     velitel družstva           člen rady MH                                                  revizor         (hl
ídky)                                                                                                        

                    

  Člen SH-ČMS                    Starosta SDH             Aktivista              Člen okrskového          Člen SH-ČMS            starosta okrsku                inspektor OSH
náměstek starosty                                            okrskového          výboru okrskové RR      náměstek starosty
   velitel SDH                                                        výboru                okrskový revizor        okrsku, okrskový
  předseda RR                                                                                                                velitel a předseda RR

             

Vedoucí inspektor        Člen odborné rady         Člen výkonného            Náměstek               Starosta OSH              Pracovník               Vedoucí odboru

        OSH                           OSH                         výboru OSH           starosty OSH                                            ústředí SH-ČMS       ústředí SH-ČMS
                                                                           nebo OKRR          předseda ORR                                            instruktor ÚHŠ      zástupce ředitele
                                                                                                                                                                      pracovník CHH             ÚHŠ

                                                                                                                                                                         

              

     Ředitel ÚHŠ         Člen odborné                   člen ÚKRR              Člen výkonného      Předseda krajské             Ředitel kanceláře           Náměstek  
       ředitel CHH          rady SH-ČMS                                               výboru SH-ČMS      řídící rady SH-ČMS               SH-ČMS             starosty SH-ČMS
     ředitel zařízení                                                                                                                                         a předseda ÚKRR

    SH-ČMS

 Starosta SH-ČMS