Výbor sboru

Dne 14.1.2017 proběhla Výroční valná hromada, z rodinných a pracovních důvodu požádal o uvolnění z funkce šlena výboru Stanislav Dufek. Výbor SDH navrhl na jeho místo sl. Petru Blahůškovou. Jmenovaná byla jednohlasně zvolena všemi přítomnými členy SDH.

Z důvodu pracovní vytíženosti byl nově zvolen  místostarosta SDH Jan Magal pro zastupování na OSH.

 Nové člence výboru gratulujeme a přejeme ji hodně štěstí v nové funkci, vítej mezi námi.

Nové složení výboru SDH:

 

Starosta:                     Miroslav Tesař

Místostarosta:             Jan Magal

Velitel SDH                  Karel Valenta

Vedoucí mládeže:        Silvie Puttersteinová

člen výboru:                Pavel  Magal

člen výboru:                Petra Blahůšková

člen výboru:                Mgr. Pavlína Konečná


Zvoleni zástupci SDH pro zastupování na OSH : Silvie Puttersteinová, Miroslav Tesař, Pavel Magal, Jan Magal,

 

Stanovy:

stanovy2012.pdf (3077697)